Putalay Bookshop : ร้านหนังสือปูทะเลย์
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ท่องเที่ยว สถานที่

เลียบเลาะชายคาโลก
ISBN 9749748204
เขียนโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพ์ที่ สามัญชน พิมพ์ปี 2549
หนา 135 หน้า น้ำหนัก 190 กรัม ราคาปก 115 บาท
ลด 11 บาท พิเศษ 104 บาท ไม่สามารถซื้อได้ขณะนี้ [ไม่มีสินค้าในสต๊อก] [ต้องการสินค้านี้]
แนะนำ
บันทึกการไปเยือนเทือกเขาหยูหลงและ
ต้นน้ำแยงซี ผู้เขียนเดินทางไปเขตลี่เจียง
ของมณฑลยยูนนานเป็นครั้งแรกเมื่อเดือน
มีนาคม 2536 และกลับไปเยือนอีกครั้งใน
เดือนมีนาคม 2538 ต่อมาบันทึกการเดิน
ทางทั้งสองได้ถูกเรียบเรียงเป็นงานเขียน
และตีพิมพ์ในนิตยสาร GM ฉบับที่ 147-
151 พ.ศ. 2538 และได้มารวมไว้ใน
หนังสือเล่มนี้
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart จากนั้นจึง Check bill

เปิดดูตัวอย่างหนังสือในเล่ม
แนะนำหนังสือโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่ได้รับความสนใจ


ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ป 4 7 1 6 หมายเลขอักษรที่เห็น