Putalay Bookshop : ร้านหนังสือปูทะเลย์
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : นวนิยายแปล

ร่ำรวยได้เพราะให้ก่อน : The Generosity Factor
ISBN 9749131843
แปลโดย นาธาน : Ken Blanchard
พิมพ์ที่ Good Morning พิมพ์ปี 2546
หนา 189 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม ราคาปก 155 บาท
ลด 23 บาท พิเศษ 132 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
วรรณกรรมฉบับนักธุรกิจ นักบริหาร เจ้า
ของกิจการ BOSS CEO ฯลฯ เป็นการนำ
เสนอเนื้อหาหลักการบริหารแนวใหม่ เรื่อง
ราวทั้งหมดในเล่มนี้เปรียบเสมือนงานเขียน
แนวธุรกิจที่ถูกเขียนขึ้นด้วยชั้นเชิงในทาง
วรรณกรรมเปี่ยมล้นไปด้วยสัญลักษณ์และ
ความงดงาม ที่ผู้บริหารทุกคนควรอ่าน
และอ่านด้วยความเข้าใจและตระหนักแน่น
ในสภาพความเป็นผู้บริหารที่แท้ ผู้พร้อมจะ
ให้ อย่างไร้ข้อกำหนดของผลตอบแทน
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart จากนั้นจึง Check bill


สารบัญ
1 โบรกเกอร์23
2 คนขับรถ33
3 ผู้บริหาร39
4 คอลัมน์48
5 คาดการณ์62
6 ประตูที่เปิดกว้าง67
7 เมล็ดพันธุ์แห่งการมีความหมาย71
8 สิทธิอันชอบธรรมของการเป็นเจ้าของ77
9 พบโอกาส88
10 ก้าวต่อไป99
11 บ้านและหัวใจ116
12 คลังพระพร126
13 ความรู้สึกขอบคุณ131
14 เมื่อกลับไปถึง148
15 การเปิดเผยครั้งใหม่155
16 ประกอบร่าง166
17 เรื่องราวในอนาคต183