เที่ยวท่องห้องสมุด (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 7/18/2018 7:30:22 AM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ท่องเที่ยว สถานที่
เที่ยวท่องห้องสมุด (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9749659015
เขียนโดย เจริญขวัย แพรกทอง
พิมพ์ที่ เวลาดี
พิมพ์ปี 2547
267 หน้า น้ำหนัก 490 กรัม
ราคาเดิม 295 บาท พิเศษ 251 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
คู่มือท่องเที่ยวฉบับห้องสมุด ที่หนอน
หนังสือต้องไม่พลาด ! ท่านเชื่อหรือไม่ว่า
ในโลกนี้ยังมีดินแดนมหัศจรรย์อีกมากมาย
ให้สำรวจและค้นหา ห้องสมุดคือหนึ่งใน
จำนวนนั้น มีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ทุกหน
ทุกแห่ง รอคอยให้ขุดค้นขุมทรัพย์ล้ำค่า
ห้องสมุดทำให้บางคนบรรลุฝันอันงดงาม
ประสบความสำเร็จในชีวิต โรงเรียนแห่งจิต
วิญญาณ สร้างหลักสูตรเฉพาะตนอย่างไม่รู้
จบ ประตูแห่งดินแดนมหัศจรรย์เปิดขึ้นแล้ว
คุณพร้อมหรือยังสำหรับการผจญภัยครั้งนี้
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ภาค 1 เมื่อตัวหนังสือเดินทาง…ผ่านรูปรอยกาลเวลา13
ภาค 2 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า25
ภาค 3 เที่ยวท่องห้องสมุด35
ห้องสมุดในหอสมุดแห่งชาติ36
หอสมุดแห่งชาติ37
หอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช44
หอวชิราวุธานุสรณ์48
หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 955
หอสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร58
หอพระสมุดวชิรญาณ62
ห้องสมุดกล้วยไม้ระพี สาคริก68
ห้องสมุดในพิพิธภัณฑ์72
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ73
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย80
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก86
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร90
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์แมลง96
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย102
ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์อัยการไทย106
ห้องสมุดนิคม จันทรวิฑูร112
ห้องสมุดด้านสังคม ศิลป และวัฒนธรรม116
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร117
ห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย122
ห้องสมุดดำรงราชานุภาพ128
ห้องสมุดดนตรี เรวัต พุทธินันท์134
ห้องสมุดหออัครศิลปิน138
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร144
ห้องสมุดเอกชนและมูลนิธิ148
ห้องสมุดเนียลสัน เฮส์149
ห้องสมุดคอลฟิลส์154
ห้องสมุดสยามสมาคม158
ห้องสมุดภายในหน่วยงานรัฐบาล162
ศูนย์ข้อมูลของพระปกเกล้าศึกษาและจดหมายเหตุ163
ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี170
ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย175
ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์182
ห้องสมุดในพระราชวังเดิม186
ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ พรรณไม้ในสวนหลวง ร.9192
ห้องสมุดรถไฟเยาวชน196
ห้องสมุดรัฐสภา202
ห้องสมุดสถานเสาวภา208
ห้องสมุดองค์การอาหารและยา214
ห้องสมุดสถาบันการศึกษาและศาสนา218
ห้องสมุดศิลปะ…ห้องสมุดศิลปากร219
ห้องสมุดบริติช เคานซิล224
ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์228
หอเวทวิยาคม232
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ238
ห้องสมุดพระไตรปิฎกมหายาน244
ภาค 4 หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน/สิ่งพิมพ์ต้องห้าม249

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย