กดจุด แก้โรคความดันสูง : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/25/2018 1:52:56 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : กีฬา ฟิตกาย เกมส์
กดจุด แก้โรคความดันสูง
ISBN 9749590155
เขียนโดย สิตางศุ์
พิมพ์ที่ แสงดาว
พิมพ์ปี 2546
144 หน้า น้ำหนัก 180 กรัม
ราคาเดิม 90 บาท พิเศษ 86 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
โรคความดันสูง ยังหาสาเหตุการเกิดที่
แน่นอนไม่ได้ แต่ทว่าโรคนี้สามารถรักษา
และป้องกันได้ หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธี
ป้องกัน และแนะนำการกดนวดเพื่อลดความ
ดันให้ต่ำลงได้ ทั้งเล่มเต็มไปด้วย
ภาพประกอบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
1 ความรู้พื้นฐานโรคความดันสูง7
2 วิธีรักษาโรคความดันสูง25
3 การรักษาโรคความดันสูง62

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย สิตางศุ์ ที่ได้รับความสนใจ :