การ์ตูน สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/25/2018 1:47:17 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : วก.เยาวชนไทย
การ์ตูน สุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ISBN 9749326547
เขียนโดย ทีมงาน E.Q.Plus
พิมพ์ที่ E.Q. Plus
พิมพ์ปี 2548
132 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 119 บาท พิเศษ 107 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากการ์ตูนความรู้ที่ได้
รับความนิยมอย่างสูง สุนทรภู่ กวีเอกแห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ มหากวีผู้ฝากผลงาน บท
ประพันธ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังมากมาย แต่
ชีวิตของท่านไม่ต่างไปจากบทประพันธ์ มี
ทั้งเศร้า สุข ขึ้นสูงและตกต่ำ พบกับชีวิต
และแรงบันดาลใจที่นำไปสู่ผลงานอันยิ่ง
ใหญ่ในการยอมรับของชาวโลก
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cartขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
สนุกดีค่ะ ชอบค่ะ
โดย : bLack__Sky
ดีมากคะ
โดย : แจง
เราควรเเต่งหน้าปกให้เข้ากับการ์ตูน
โดย : ชุมชนหนองบอน