ลากเส้นต่อจุด ก-ฮ ระบายสีหัดอ่าน : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/25/2018 2:05:06 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ปฏิบัติ ฝึกหัดเด็ก
ลากเส้นต่อจุด ก-ฮ ระบายสีหัดอ่าน
ISBN 9749076435
เขียนโดย กองบรรณาธิการ
พิมพ์ที่ บ้านแปลน
พิมพ์ปี 2548
48 หน้า น้ำหนัก 230 กรัม
ราคาเดิม 40 บาท พิเศษ 38 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เริ่มทำความรู้จักกับพยัญชนะไทย ด้วยการ
ลากเส้นต่อจุดภาพตั้งแต่ ก ไก่ ถึง ฮ นก
ฮูก พร้อมระบายสีภาพให้สดใส และท่อง
จำคำคล้องจองน่ารักๆ เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้
ขั้นต่อไป เริ่มจากผู้ปกครองช่วยเด็กจับดิน
สอลากไป ให้เขาลากเอง ฝึกระบายสี และ
ท่องคำคล้องให้เด็กฟัง ให้เขาอ่านตาม สุด
ท้ายให้เขารู้จักรูปร่างของตัวอักษร ใช้นิ้วขี้
ลากไปตามทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับ
เด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cartขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
ดีมาก
โดย : อ้อม