* การทดสอบวัสดุ (แบบทำลาย) ระดับ ปวส. : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/25/2018 1:51:53 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ช่าง วิศวกรรม
* การทดสอบวัสดุ (แบบทำลาย) ระดับ ปวส.
ISBN 9748516997
เขียนโดย อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์
พิมพ์ที่ สกายบุ๊กส์
พิมพ์ปี 2543
412 หน้า น้ำหนัก 405 กรัม
ราคาเดิม 135 บาท พิเศษ 122 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อในในการ
เรียนการสอนวิชาการทดสอบวัสดุ
(Material testing) ตามหลักสูตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รหัสวิชา
0412-1109 และของกรมอาชีวศึกษา
3121-2002 เนื้อหาเน้นถึงความสำคัญ
ในการทดสอบคุณภาพของวัสดุ ทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นไปตามมาตร
ฐานต่างประเทศและไทย เหมาะ
สำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ภาคทฤษฎี12
บทที่ 1 คอนกรีต13
บทที่ 2 อิฐและวัสดุก่อ24
บทที่ 3 ไม้34
บทที่ 4 เหล็กในงานก่อสร้าง45
ภาคปฏิบัติ74
บทที่ 1 บทนำ56
บทที่ 2 เครื่องทดสอบวัสดุ60
บทที่ 3 คุณสมบัติทางกลและการทดสอบวัดุ67
คอนกรีต74
ใบปฏิบัติการทดสอบที่ 1-579-115
อิฐ127
ใบปฏิบัติการทดสอบที่ 6134
เหล็ก142
ใบปฏิบัติการทดสอบที่ 7-11153-210
ไม้217
ใบปฏิบัติการทดสอบที่ 12-22228-318
หนังสืออ้างอิง323
ภาคผนวกคอนกรีต324
ภาคผนวกอิฐก่อสร้างสามัญ342
ภาคผนวกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม356
ภาคผนวกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย369
ภาคผนวกไม้แปรรูป : ข้อกำหนดทั่วไป385

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย