ตัวตนและจิตวิญญาณ (สภาพหนังสือสันดูไม่สะอาด แต่ภายในใหม่ 100 %) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 7/9/2020 6:14:27 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : การเมือง สังคม
ตัวตนและจิตวิญญาณ (สภาพหนังสือสันดูไม่สะอาด แต่ภายในใหม่ 100 %)
ISBN 9747607476
เขียนโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพ์ที่ สามัญชน
พิมพ์ปี 2545
222 หน้า น้ำหนัก 250 กรัม
ราคาเดิม 165 บาท พิเศษ 140 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ผลงานของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล เล่มนี้
ประกอบไปด้วยบทสนทนาในวาระต่างๆ
อาจจะไม่ถูกนับว่าเป็นงานเขียนในความ
หมายเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึง
ที่มาของต้นฉบับ ที่อาจลดทอนความ
สละสลวยของถ้อยคำสำนวนลงไปบ้าง แต่
สิ่งที่เพิ่มเสริมเข้ามา จนอาจจะเรียกได้ว่า
เป็นเสน่ห์ของผลงานเล่มนี้ก็คือระยะห่าง
ระหว่างนักเขียนกับผู้อ่านที่หดแคบลง
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องเพราะมันก่อให้เกิด
ความรู้สึกเสมือนกำลังนั่งล้อมวงคุยกันก็ว่า
ได้ การอ่านทัศนะและประสบการณ์ของ
เสกสรรค์ จึงไม่เพียงช่วยให้รับรู้สภาวะ
สังคมร่วมสมัย หากแต่ยังบอกเล่าทั้งวิธี
และวิถีการดำรงอยู่ในสภาพสังคมดังกล่าว
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
2543
อำนาจของคนที่ไม่มีอำนาจ19
ทุนนิยมหางแถว27
ราหูอมจันทร์35
คนจนกับความคิดเรื่องขาว สวย หมวย อึ๋ม43
ประชาชนที่ เล่น การเมืองได้51
ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ความชอบธรรม59
ค้อนเคียวไม่เอาครับ67
ประเทศไทยบนทางสองแพร่ง75
แผ่นดินคนทุกข์83
เรื่องใหญ่ในเรื่องเล็ก91
ชีวิตกับความเร็ว99
รัฐไทยในศตวรรษที่ 21107
มรดก 14 ตุลาคม115
21 ปีให้หลัง121
27 ปีต่อมา129
2544
กลับมาแล้วครับ137
ผู้ร้าย โดยบังเอิญ143
เส้นแบ่งมนุษย์149
หรือว่าจะสิ้นยุค?155
ปืน ยาบ้า และหมาเถื่อน161
ไปดูฝนดาว169
เรื่องเด็ก…ไม่เล็ก173
ชุมชนในโรงเรียน179
รวมกันใครอยู่?187
ปีที่สองของศตวรรษที่ 21193
2545
2545 คิดเองทำเอง203
ชxช209
ควายเซ็นเตอร์215
บ้าน223
แผ่นดิน229
รัฐเล็กๆ237
กระทรวงวัฒนธรรมและลัทธิ มือพาไป245
สายฝนและม่านฝัน253
เสรีภาพหายไปไหน259
ความดีมีจริง265
ความจริงและการตีความ271
งานวัดที่ไม่มีวัด277
อุบัติเหตุที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ285
ควันหลงจากสงกรานต์291
พฤษภามาแล้ว297
เส้นทางรัฐบุรุษ303
สิบปี พฤษภาคมทมิฬ309
วิถีธรรม315
หมายเหตุสำนักพิมพ์9
เปิดประตูสู่ วิหารที่ว่างเปล่า13
นักปฏิวัติกับประเด็นจิตวิญญาณ57
วิถีแห่งความงาม112
ว่าด้วยกระบวนทัศน์ใหม่147
ความรู้ตัวตนและการแสวงหาจิตวิญญาณในยุคโลกาภิวัตน์197

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย

แนะนำหนังสือโดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่ได้รับความสนใจ :