แผ่นดินอื่น : รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2539 : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/21/2018 6:16:21 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : นวนิยายไทย
แผ่นดินอื่น : รวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ปี 2539
ISBN 9747032171
เขียนโดย กนกพงศ์ สงสมพันธุ์
พิมพ์ที่ นาคร
พิมพ์ปี 2544
391 หน้า น้ำหนัก 400 กรัม
ราคาเดิม 200 บาท พิเศษ 170 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
เรื่องสั้นขนาดยาวในแผ่นดินอื่น มีคุณ
สมบัติของเรื่องสั้นที่ทรงคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ การนำเสนอละเอียด ประณีต
และแยบยล เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้
จินตนาการที่เป็นอิสระ ผู้เขียนใช้ภาษา
ถ่ายทอดเหตุการณ์ความรู้สึกได้งดงาม
เข้มข้นอารมณ์สะเทือนใจ จึงเป็น
วรรณกรรมรวมเรื่องสั้นที่มีความดีเด่น
สมควรแก่การยกย่องให้เป็นวรรณกรรม
สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของ
ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2539
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
บันทึกสำนักพิมพ์10
บางถ้อยคำ16
บนถนนโคลีเซี่ยม19
บ้านเกิด49
แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ115
บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น155
ผีอยู่ในบ้าน203
แม่มดแห่งหุบเขา259
แพะในกุโบร์293
น้ำตก345

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
การเดินเรื่องราวถ่ายทอดอารมณ์ชวนติดตาม
โดย : จ.กระบี่
ใช้ถ้อยคำดีอ่านเข้าใจง่าย
โดย : ช่างโยธา