* ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก ลำดับที่ 8 ไฟฟ้า : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/25/2018 2:04:29 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : วิทยาศาสตร์
* ทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก ลำดับที่ 8 ไฟฟ้า
ISBN 9745095362
แปลโดย ฝ่ายส่งเสริม
พิมพ์ที่ ซีเอ็ดยูเคชั่น
พิมพ์ปี 2539
29 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 135 บาท พิเศษ 122 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
พบกับ…. ไฟฟ้าดัดสายน้ำ ลูกโป่งเกาะติด เกมมือ
เที่ยง เกมตัวเลขทายใจ มนุษย์กระดาษตัวจิ๋ว สาย
ล่อฟ้า ไม้เท้ากายสิทธ์ ประกายแตกเปรียะ เสียง
แกรกกราก ไฟฟ้าสร้างฟอง และอื่นๆ อีกมากมาย
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cartขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย