เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ (กล่องที่บรรจุบุบเล็กน้อย) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/25/2018 1:54:49 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : พยากรณ์ สังเกต
เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ (กล่องที่บรรจุบุบเล็กน้อย)
ISBN 9744093021
เขียนโดย อำนาจ กลั่นประชา
พิมพ์ที่ สุขภาพใจ
พิมพ์ปี 2546
96 หน้า น้ำหนัก 450 กรัม
ราคาเดิม 390 บาท พิเศษ 332 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
ผลงานเซียมซีพุทธ Roots of Asia
ปรัชญาแห่งคำตอบและการแก้ไขปัญหา
ชีวิตบรรจุในอ้อมกอดของกล่องอันสวยงาม
ซึ่งบรรจุด้วยความจริงใจที่ให้มากกว่าคำ
พยากรณ์ แต่เปิดประตูหัวใจของทุกคนถึง
หนทางภายในที่เราลืมเลือน เริ่มทำมาตั้ง
แต่ 1999 ที่จะขนเอาพระไตรปิฎกหินอ่อน
ใส่ไปในกล่องเล็กๆ วางลงบนมือเล็กมือ
น้อยทุกตรอกซอยทั่วโลกที่หลงทางและ
ค้นหาความหมายของชีวิต จึงอุทิศเวลา
สานเอาความขัดแย้งของ 4 ขั้วมารวมกัน
อย่างกลมกลืนและท้าทาย คือ 1
ทาโรห์หรือไพยิปซี 2 หลักพุทธธรรม 3
ความงมงาย 4 การปฏิบัติอย่างมีเหตุผล
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
หมวดที่ 1
จิตเดิมแท้6
หนทางภายใน7
ไม่ประมาท8
สติ9
ทางประเสริฐ10
…………….
หมวดที่ 2
โลกทัศน์จรัส19
มิตรมณี20
เหนี่ยวน้ำใจ21
สายน้ำจากใจ22
เอื้ออาทร23
วิมานคุณธรรม24
………………
หมวดที่ 3
นิมิตใหม่32
ปีกรัก33
รัตนปทุม34
งอกงาม35
……………..
หมวดที่ 4
รู้แจ้ง45
ดุลยภาพ46
ทุ่มเท47
วิสัยทัศน์ใหม่48
ประตูใจ49
………………
หมวดที่ 5
ปลูกไฟ58
ไฟฝัน59
เปลี่ยนคติ60
มุมมองที่ดี61
ซื่อสัตย์ต่อตน62
……………..
หมวดที่ 6
เที่ยงธรรม71
โอกาสใหม่72
ยกระดับใจ73
เตือนสติ74
ผันพิสดาร75
………………
วิธีใช้เซียมซีพุทธ84
ใบเทียบทาโรห์กับเซียมซีพุทธ87
บันทึกท้ายเล่ม93
คำนิยม ส.ศิวลักษ์95

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย
หนังสือชุดเซียมซีพุทธของอำนาจ โอภาโส (ปัจจุบันท่านไปบรรพชาเป็นภิกษุที่วัดผาซ่อนแก้ว) เป็นไพ่ที่ผสานระหว่างไพ่ทาโรต์ ศาสนา และความงมงายอย่างลงตัว ไพ่ชุดนี้ถูกออกแบบให้สอดคล้องหลักคำสอนของศาสนา ถือเป็นสำรับที่ค่อนข้างหายาก โดยเฉพาะเล่มใหญ่ที่หยุดพิมพ์ไปแล้ว สำหรับนักสะสมไพ่ทาโรต์ทุกคน ควรจะลองศึกษาจิติญญาณของไพ่ชุดนี้เป็นการเสริมความเข้าใจตัว
โดย : วิชญ์
เขียนได้ดีนะครับแต่ตัวหนังสือเล็กมากเลย
โดย : vikorn
จิตเดิมแท้
โดย : ส