* การพับดอกไม้จาก กระดาษ (พิมพ์สี่สี) : ร้านหนังสือปูทะเลย์ 5/25/2018 1:48:09 PM
Putalay Bookshop
New BOOK Preview
Putalay Bookshop . . . L O A D I N G ! . . . W A I T I N G ! . . .
ค้นชื่อหนังสือ/รหัสISBN
ชื่อสำนักพิมพ์/ผู้แต่ง

 พิมพ์ข้อความบางส่วน แล้วกด [Go!] 
ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ
* การพับดอกไม้จาก กระดาษ (พิมพ์สี่สี)
ISBN 9740131557
เขียนโดย แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ และ ภัทราวุธ ทองแย้ม
พิมพ์ที่ องค์การค้าของคุรุสภา
พิมพ์ปี 2546
112 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
ราคาเดิม 160 บาท พิเศษ 136 บาท
[สินค้าขาดตลาด ไม่มีจำหน่ายแล้ว]
แนะนำ
การพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ นั้นถือเป็น
ศิลปะอย่างหนึ่ง ผู้เขียนคิดประดิษฐ์การพับ
กระดาษเป็นรูปดอกต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นแนว
ทางสำหรับผู้ที่สนใจงานพับกระดาษได้
ศึกษาและเป็นแนวทางในการพับกระดาษ
เป็นรูปดอกไม้ชนิดอื่นๆ ได้อีกอย่างกว้าง
ขวาง และสามารถนำไปประดับตกแต่ง
และใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับดอกไม้ได้อย่าง
สะดวก สามารถแทนดอกไม้สด และดอก
ไม้ประดิษฐ์ชนิดอื่นๆ ได้
วิธีซื้อ : Click ที่รูป ข้างบน เพื่อหยิบเข้า Shopping Cart


สารบัญ
ความรู้ทั่วไป1
วัสดุและอุปกรณ์3
ดอกไม้แบบแบน4
การพับดอกบัวตูม4
การพับดอกทิวลิป7
การพับดอกไม้บานแบบที่ 110
การพับดอกไม้บานแบบที่ 212
การพับดอกมอร์นิ่งกลอรี่14
การพับดอกหน้าแมว17
การพับดอกผีเสื้อ20
การพับดอกเอื้องดิน23
การพับดอกกล้วยไม้26
ดอกไม้แบบลอยตัว30
การพับดอกชบา30
การพับดอกผักบุ้ง34
การพับดอกชมพูพันธ์ทิพย์38
การพับดอกเบญจรงค์42
การพับดอกพิทูเนียแบบที่ 146
การพับดอกพิทูเนียแบบที่ 249
การพับดอกบานเย็นแปลง52
การพับดอกโมกแปลง56
การพับดอกลิลลี่ชั้นเดียว60
การพับดอกลิลลี่สองชั้น64
การพับดอกแก้วมังกร68
การพับดอกผักบุ้งแปลง73
การพับดอกรัก76
การพับดอกโคมขาว79
การพับดอกบัวตูม83
การพับดอกกุหลาบตูม87
ดอกไม้แบบพับกลีบ89
การพับดอกผีเสื้อแสนสวย89
การพับดอกคาเนชั่น92
การพับดอกทานตะวัน95
การพับดอกบัวหลวงบานแบบที่ 198
การพับดอกบัวหลวงบานแบบที่ 2101
การพับดอกกุหลาบบาน105
แนะนำผู้เขียน108

ขอเชิญร่วมให้คำวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รักการอ่านท่านอื่นๆ
ให้คำวิจารณ์หนังสือ

โดย